• Hem
  • Garanti/Reklamation
My label;" ;" ;" ;" ;"

Garanti/Reklamation


Garanti

1. Garantins omfattning

Bro Bärgningsbyggen AB är ansvariga för fel, som föreligger vid leverans eller som uppträder/visar sig under garantitiden.
Bro Bärgningsbyggen AB är inte ansvariga för fel som beror på följande:

  • att skötselföreskrifter och instruktioner från överlämnad manual ej har följts.
  • att påbyggnaden egenmäktigt har byggts om eller förändrats.
  • att reparationer utförts utan skriftligt godkännande från Bro Bärgningsbyggen AB
  • att vår underleverantör förbehåller sig rätten att undersöka defekt komponent innan godkännande av garantianspråk.

2. Åtgärder

Bro Bärgningsbyggen AB bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa uppkomna fel. Besiktning av garantifel skall alltid initieras av Bro Bärgningsbyggen AB eller av Bro Bärgningsbyggen AB rekommenderat lokalt företag innan åtgärd utförs. Åtgärd skall göras inom rimlig tid och utan kostnad eller väsentliga olägenheter för köparen. Vid bestämmandet av rimlig tid skall hänsyn tas till att kunden skall vidimera felet, arten och omfattningen av felet för fastställande av orsaken. Kunden har ansvar för alla rese och transportkostnader i samband med denna reklamation och har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra kostnader relaterade till detta. Kunden har ingen rätt till skadeersättning för förlust i sin rörelse.

3. Tvist

Tvister, som gäller tolkning eller användandet av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand söka lösning i en gemensam överenskommelse. I annat fall där rättsliga åtgärder vidtas skall detta lösas i svensk domstol.

Kristinehamn
Bro Bärgningsbyggen AB
Kristinehamn 2015 03 05

Reklamation

Vid uppkomna fel hänvisar vi till teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser (NL 09).

Reklamationer görs här och du får löpande information om din reklamation. För att möjliggöra en effektiv reklamationshantering ber vi dig fylla i följande:

Artikelbenämning och artikelnummer ( kontakta Bro Bärgningsbyggen AB för artikelnummer om detta inte framgår ) på den reklamerade produkten. Leverans och skadedatum. Hur produkten uppför sig, vad som anses vara fel samt i vilken situation som felet uppträder. Det räcker inte med trasig, funkar ej eller passar ej. Produkten/detaljen ska vara fotograferad och vara mailad till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i samband med reklamationsblanketten skickas till oss. På reklamationshandlingarna skall det klart framgå om icke godkänd reklamation skall repareras på avsändarens bekostnad eller återsändas utan åtgärd.

Kopia på Faktura, kvitto eller liknande som bekräftar inköpsdatum skall skrivas på reklamationsblanketten.

Reklamation som saknar uppgifter på blanketten kommer inte att godkännas eller påbörjas av Bro Bärgningsbyggen AB.

Godkänd reklamation krediteras.

Ej godkänd reklamation meddelas per e-mail och telefon. Om produkten är skickad till Bro Bärgningsbyggen AB av kund återsänds till kund på kundens egen bekostnad alternativt skrotas.

Reklamerad vara, ifylld reklamationsrapport och kopia på dokument som styrker att varan omfattas av reklamationsrätt insändes till Bro Bärgningsbyggen AB inom 14 dagar av meddelande till oss på följande adress:

Bro Bärgningsbyggen AB
Hjälmarsnäsvägen
Gustavsviks Industriområde
681 95 Kristinehamn
Sverige
  • +46 550 156 60
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.