Verktyg

BB5362

Bogserkrok gängas på verktygen och sätts i okbreddarna

 {module 183}
25