Verktyg

BB2811 Glidsko för tungflak

Glidsko för tung-flak, monteras på lyftoket.

 {module 183}
25