Bästa bärgningsbil

Bästa bärgningsbil Stockholm Truck Meet 2014. Bro Starke med Scania chassi.

Best in show, Stockholm Truck Meet 2014. Bro Starke med Scania chassi.

25