Levererat

Volvo Lastvagnar AB. Nya Volvo FL med Bro BB55 City

  • Modell: BB55
  • Chassi: Volvo FL 240 12ton chassi
  • Kontaktinformation: Volvo Latsvagnar AB Göteborg
25