Levererat

Sala Brand

  • Modell: ST1
  • Utrustning: Liften är en Ommelift 2350
  • Kontaktinformation: brandmyndigheten i Göteborg

Specialkonstruerad och specialdesignad byggnation för brandmyndigheten i Göteborg.

Samarbete mellan Bro Bärgningsbyggen AB, Sala Brand AB och COMEAR i Italien.

25