Levererat

B&B i Nacka AB

  • Modell: BB1010
  • Chassi: Scania 8x2*6
  • Kontaktinformation: Stockholm , Sverige
25